Sample menu:

Psykoteraputiska och vägledande samtal

Olof lyssnar

Samtal
Målet med min verksamhet som samtalspartner är att du hittar din orientering i livet och en väg hem till den du är. Det handlar om att lära känna sig själv, att kunna vara sig själv och därmed hantera sitt liv bättre. Jag har en bred teoretisk orientering med tyngdpunkt på barn- och utvecklingspsykologi, djuppsykologi och filosofi. Ett eller par samtal är tillräckligt för att du ska få nya värdefulla perspektiv och impulser att arbeta vidare med.

Kroppsorienterad terapi
I terapin respekterar och accepterar jag helt kroppens egna spänningar och vänder mig snarare till det som är ”för lite spänt” det som har blivit matthet av olika anledningar. Det är här som växtkraften och potentialen till läkning och utveckling finns. Arbetssättet lärde jag mig på 80-talet av en pionjär på området, Lillemor Johnsen i Oslo. Läs gärna hennes bok ”IRT- en nyckel till glädjens gömda källa”.

För mer info kontakta olof.rehn@igloo.se