Om ledarskap

Vår syn på ledarskap kan sammanfattas genom ett citat från den Japanske företagsledaren Matsushita.

"För er är kärnan i chefskap att överföra idéerna från chefernas huvuden till jobbarnas händer. Vi däremot har lämnat Taylor. Vi har för länge sedan förstått att företagandet är så komplicerat och svårt, så oförutsägbart, konkurrensmättat och kaotiskt att vår fortsatta existens beror på om vi ständigt och systematiskt förmår uppbåda varje uns av kunskap och begåvning i företaget.

För oss är kärnan i chefskapet detsamma som ledarskap, dvs. konsten att uppbåda, inrikta och släppa loss alla anställdas kunskaper och mentala resurser för att utveckla företaget och dess verksamheter. Vi har bättre än ni analyserat och bedömt omfattningen och allvaret i den nya tekniska och ekonomiska utmaningen. Därför vet vi att kunskap och intelligens hos en handfull, aldrig så smarta teknokrater aldrig kommer att räcka för att möta utmaningen med hopp om framgång.

Det är endast genom att utnyttja den samlade "hjärnkraften" hos alla sina anställda som ett företag kan möta föränderligheten och prövningarna som är så utmärkande för dagens företagsmiljö."

Konosuke Matsushita, Matsushita Electric 1979

Vi har också tagit intyck av Claus Möller Emotionally Intelligent Leadership